Witamy na stronie www.rok.art.pl

Radomska Orkiestra Kameralna działa od stycznia 2007 roku jako instytucja kultury miasta Radomia. Od 1 lipca 2007 r. jej dyrektorem naczelnym i artystycznym jest Maciej Żółtowski. We wrześniu tego samego roku odbyły się pierwsze przesłuchania do orkiestry. Utworzono wtedy stały, trzynastoosobowy, smyczkowy skład zespołu. Rozpoczął się pierwszy, regularny sezon artystyczny. Wstępnym założeniem przy tworzeniu orkiestry było zapewnienie stałości jej składu, tak, by stopniowo rozszerzać jej repertuar i dzięki pracy nad stopliwością brzmienia, precyzją rytmiczną i intonacją osiągnąć wysoką pozycję w polskim świecie muzycznym. Z drugiej strony niezwykle ważnym czynnikiem dla funkcjonowania orkiestry była odbudowa radomskiego środowiska melomanów, poprzez zapewnienie regularnych występów orkiestry w Radomiu (przynajmniej raz w miesiącu), oraz poprzez szeroko zakrojoną akcję edukacyjną skierowaną do dzieci i młodzieży szkolnej. Nie bez znaczenia był fakt powierzenia Orkiestrze w zarząd Sali Koncertowej Urzędu Miejskiego od stycznia 2008 r. Zyskaliśmy tym samym stałe miejsce koncertów i prób, które można było wypromować w społecznej świadomości jako namiastkę przyszłej filharmonii. Orkiestra zyskała także niezbędne zaplecze administracyjne i techniczne. W 2010 r. odbyły się kolejne przesłuchania. Od tej pory trzonem zespołu jest 16 muzyków, do którego w miarę potrzeby doangażowuje się innych instrumentalistów. W repertuarze orkiestry jest większość najważniejszych dzieł napisanych na orkiestrę smyczkową w dobie klasycyzmu i romantyzmu. Niezwykła wszechstronność muzyków orkiestry pozwala także na stylowe i historycznie poinformowane interpretacje muzyki barokowej, wczesnych symfonii Haydna i Mozarta. Ważne miejsce w programach R.O.K. zajmuje muzyka XX i XXI wieku.

Poza regularnymi koncertami R.O.K. organizuje festiwale i kursy mistrzowskie: Międzynarodowy Festiwal Kwartetów Smyczkowych, Dni Karola Szymanowskiego, Międzynarodową Akademię Dyrygentów, jest także jednym ze współorganizatorów Festiwalu Muzyki Dawnej im. Mikołaja z Radomia.

Orkiestra była gościem cyklu koncertów "Koncerty na Ursynowie", wystąpiła także w Studio Koncertowym Polskiego Radia im. W. Lutosławskiego w Warszawie w cyklu Poranki Muzyczne Polskiego Radia, brała udział w Festiwalu Zespołów Kameralnych na warszawskim Trakcie Królewskim i w Wilanowie.

Ważnym elementem działalności R.O.K. są nagrania. W 2009 r. ukazała się pierwsza płyta: "Grażyna Bacewicz - works for chamber orchestra, vol. I", zawierająca m.in. premierowe nagranie orkiestrowej wersji I Kwintetu fortepianowego z pianistą Bartłomiejem Kominkiem, wydana przez DUX Recording Producers. Krążek ten uzyskał znakomite recenzje w światowej prasie fonograficznej, m.in. nagrodę "Excepcional" hiszpańskiego magazynu Scherzo i "Pięć kamertonów" we francuskim magazynie Diapason. Płyta ta została też nominowana do nagrody Polskiej Akademii Fonograficznej "Fryderyk 2009" oraz do "International Classical Music Awards" 2011 (d. Midem Classical Awards). Druga część albumu ukaże się już wkrótce.

RokduxPierwsza płyta Radomskiej Orkiestry Kameralnej już w sprzedaży!

GRAŻYNA BACEWICZ (1909-1969)
Music for Chamber Orchestra vol. I

Divertimento na orkiestrę smyczkową (1965) Divertimento for string orchestra
1 I. Allegro [2:26]
2 II. Adagio [2:57]
3 III. Giocoso [2:24]

I Kwintet fortepianowy (1952, transkrypcja na fortepian i orkiestrę smyczkową) Piano Quintet No. 1 (transcription for piano and string orchestra)
4 I. Moderato molto espressivo - Allegro [7:58]
5 II. Presto [4:27]
6 III. Grave [6:49]
7 IV. Con passione [5:23]

Koncert na orkiestrę smyczkową (1948) Concerto for string orchestra
8 I. Allegro [5:03]
9 II. Andante [5:00]
10 III. Vivo [4:20]

Total time: [46:45]

Bartłomiej Kominek - fortepian / piano
Radomska Orkiestra Kameralna / Radom Chamber Orchestra
Maciej Żółtowski - dyrygent / conductor

© Wydawca / Publisher: Polskie Wydawnictwo Muzyczne S.A., Kraków
DUX 0691, 2008