Koncerty

ARBORETUM - Koncert Fina??owy 10.11.2012

Certamen Compositorum Internationale ARBORETUM
Mi?dzynarodowy Konkurs Kompozytorski Krzysztofa Pendereckiego

Sala koncertowa im. Krzysztofa Pendereckiego
Zespó?? Szkó?? Muzycznych, ul. 25 czerwca 70
godz. 18:00

Bilety: 40, 30 z??

Uwaga! Prosimy naszych melomanów, którzy nabyli bilety na ten koncert w ramach abonamentu, o pilny kontakt z biurem orkiestry, tel. 483620444 lub 483602480.

Radomska Orkiestra Kameralna
Maciej ??ó??towski - dyrygent

Jury w sk??adzie:

  • Piotr Moss
  • Paul Patterson
  • Maciej ??ó??towski

Przewodnicz?cy jury, juror fina??u konkursu:
Krzysztof Penderecki

W programie utwory zakwalifikowane do fina??u konkursu:

  • Wojciech B??a??ejczyk: Introjekcja na orkiestr? smyczkow?
  • Bartosz Kowalski: Prismatic shapes for string orchestra
  • Adam Por?bski: …Stretched for strings
  • Stanko Simi?: In Memoriam V.M. - An Epitaph for Sixteen Strings
  • Geoffrey Allan Taylor: In Arboretum - A Fantasia for String Orchestra
  • Ignacy Zalewski: Poemat na orkiestr? smyczkow?

Og??oszenie werdyktu przewodnicz?cego jury i wr?czenie nagród

 

 

powrót »