Koncerty

Mendelssohn 12.03.2016

Janusz Wawrowski - skrzypce     
Bart??omiej Kominek
- fortepian  
Ertug Korkmaz
- dyrygent  
Radomska Orkiestra Kameralna

Sala koncertowa Urz?du Miasta
godz. 18:00

W programie m.in.:

  • Feliks Mendelssohn-Bartholdy: Koncert podwójny na skrzypce,
    fortepian i orkiestr?


  Janusz Wawrowski

   W swoim m??odzie??czym Koncercie na skrzypce i fortepian ( napisanym przez czternastolatka) Mendelssohn w ciekawy sposób wykorzystuje kontrast brzmieniowy obu solowych intrumentów, uwydatniany umiej?tnie przez skrzypka i pianist?. Skrzypek to Janusz Wawrowski, m??ody, wybitny artysta, nagrywaj?cy dla presti??owej wytwórni Warner. Wyró??nia si? mistrzowsk? umiej?tno??ci? ???czenia najwy??szej próby wirtuozerii z pi?knem d??wi?ku i wyj?tkowym sposobem prowadzenia frazy.
Przy fortepianie zasi?dzie wspania??y pianista, doskonale znany radomskiej publiczno??ci, Bart??omiej Kominek. Uko??czy?? z wyró??nieniem Akademi? Muzyczn? w Krakowie w klasie Janusza Olejniczaka. Bra?? udzia?? w kursach mistrzowskich najwybitniejszych pedagogów fortepianu, mi?dzy innymi Andrzeja Jasi??skiego, Oksany Jab??o??skiej, Lee Kum-Singa i Ryszarda Baksta. Zagra?? rol? Fryderyka Chopina w filmie zrealizowanym przez Telewizj? Japo??sk?. Obecnie wyk??ada w Akademii Muzycznej w Krakowie, gdzie w 2015 roku otrzyma?? tytu?? doktora habilitowanego.

Bilety: 20, 17, 14, 12 z??
Karnet w I strefie na 5 wybranych koncertów - 65 z?? 

Mecenas Radomskiej Orkiestry Kameralnej:

RADWAG

powrót »