Koncerty

Flet czarodziejski 11.03.2017

?ukasz D??ugosz – flet   
Agata Kielar-D??ugosz
– flet  
Maciej ??ó??towski
– dyrygent
Radomska Orkiestra Kameralna

Sala koncertowa Urz?du Miasta
godz. 18:00

W programie:

  • Wolfgang Amadeusz Mozart: Serenata notturna
  • Janusz Bielecki: Kolory lata
  • Jerzy Kornowicz: Epigramy na dwa flety i orkiestr? kameraln?
  • Ernest Bloch: Concerto grosso nr 1


   Agata Kielar-D??ugosz - flet


?ukasz D??ugosz - flet (fot.Mariusz Widerynski)

Muzyka niezwyk??a, ulotna, a zarazem wytworna w wykonaniu jednego z najwybitniejszych flecistów ??wiata - ?ukasz D??ugosza, który zagra razem z ??on? - Agat? Kielar-D??ugosz. Wraz z Radomsk? Orkiestr? Kameraln? wykonaj? m.in. utwór specjalnie napisany dla nich przez Jerzego Kornowicza. B?dzie to ??wiatowe prawykonanie.

Jerzy Kornowicz to kompozytor, pianista - improwizator i animator ??ycia muzycznego. Wieloletni prezes Zwi?zku Kompozytorów Polski. Pe??ni funkcj? dyrektora artystycznego festiwalu "Warszawska Jesie??". Uprawia ró??ne gatunki muzyczne nie ograniczaj?c si? do muzyki okre??lanej jako "powa??na". Pisze muzyk? teatraln? i filmow?, piosenki oraz ilustracje do radiowych audycji literacko-muzycznych. Muzyka Jerzego Kornowicza to swobodna gra wyobra??ni i d??wi?ków.

Podczas koncertu zabrzmi tak??e Concerto Grosso nr 1 Ernesta Blocha. Ameryka??ski kompozytor o szwajcarskich korzeniach, niezwyk??y twórca, którego wyró??nia?? bardzo bogaty i ró??norodny j?zyk muzyczny, a natchnieniem by??a filozofia, religia i poezja. Ta ró??norodno??? jest doskonale widoczna w??a??nie w Concerto Grosso nr 1, gdzie wp??ywy kultury szwajcarskiej, ameryka??skiej i ??ydowskiej przeplataj? si? ze sob?.

Bilety: 20, 18, 16, 14 z??
Karnet w I strefie na 5 wybranych koncertów: 70 z??
Sprzeda?? internetowa na biletyna.pl

Dofinansowano ze s?rodko?w Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kolekcje” – priorytet „Zamo?wienia kompozytorskie”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tan?ca.


MKiDN

IMiT

 

Mecenas Radomskiej Orkiestry Kameralnej:

RADWAG

powrót »