Koncerty

Ostatnie s??owa Chrystusa 08.04.2017

21. Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena

Magdalena Stefaniak – sopran  
Ma??gorzata Woltmann-??ebrowska – alt
Albert Memeti – tenor
Wojtek Gierlach – bas
Chór Ch??opi?cy i M?ski Filharmonii Pozna??skiej Pozna??skie S??owiki
Maciej Wieloch – dyrygent, przygotowanie chóru
Maciej ??ó??towski – dyrygent, przygotowanie orkiestry
Radomska Orkiestra Kameralna

Sala koncertowa im. Krzysztofa Pendereckiego
Zespó?? Szkó?? Muzycznych im. O. Kolberga w Radomiu
godz. 18:00

W programie:

  • J. Haydn: 44. Symfonia e-moll ??a??obna (Trauer Sinfonie)
  • J. Haydn: Die sieben letzten Worte Hob.XX/2 (Siedem ostatnich s??ów Chrystusa na krzy??u)


Pozna??skie S??owiki

Chór Ch??opi?cy i M?ski Filharmonii  Pozna??skiej nazywany powszechnie „Pozna??skimi S??owikami”, znany jest w ca??ej Polsce, jak i poza jej granicami. „Pozna??skie S??owiki” daj? rocznie kilkadziesi?t koncertów. ?piewa??y we wszystkich niemal krajach europejskich, a tak??e w USA, Kanadzie, Korei P??d. oraz Japonii. Chór wyst?powa?? dla koronowanych g??ów i prezydentów, a tak??e wielokrotnie dla Papie??a Polaka, Jana Paw??a II. Ten niezwyk??y zespó?? oraz wybitni soli??ci b?d? go???mi Radomskiej Orkiestry Kameralnej. Tytu??owe Siedem ostatnich s??ów Chrystusa na krzy??u jest oratoryjn? wersj? haydnowskiego arcydzie??a b?d?cego d??wi?kowym obrazem Ukrzy??owania z efektown? wizj? trz?sienia ziemi (Il Terremoto).

Bilety: 35, 30 z??
Cena biletu w karnecie: 14 z?? (min. 5 koncertów)
Uczniowie ZSM - 20 z??
Bilet grupowy (min. 10 osób) - 20 z??
Sprzeda?? internetowa na biletyna.pl

Organizator: Radomska Orkiestra Kameralna

Wspó??organizator:

Koncert dofinansowany przez Gmin? Miasta Radomia

 

Mecenas Radomskiej Orkiestry Kameralnej:

RADWAG

powrót »