Koncerty

Hong Kong Sinfonietta 07.04.2017

21. Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena

Sala Koncertowa im. K. Pendereckiego
Zespó?? Szkó?? Muzycznych im. O. Kolberga w Radomiu,
ul. 25 Czerwca 70,  godz. 18:00

Tseng Yu-chien – skrzypce
Hong Kong Sinfonietta
Yip Wing-sie
 – dyrygent

W programie:

Ludwig van Beethoven
Koncert Skrzypcowy D-dur
 op. 61
IV Symfonia B-dur 
op. 60

Bilety do nabycia w kasie R.O.K lub przez internet na biletyna.pl

bilet normalny 35 z??,  bilet ulgowy 30 z??
Cena biletu w karnecie - 14 z?? ( min. 5 koncertów)
Uczniowie ZSM: 20 z??

Bilet grupowy: 20 z?? (min. 10 osób)

Autor projektu: Ewa Juszkiewicz     
Tseng Yu-chien – skrzypce


       Yip Wing-sie – dyrygent


     Hong Kong Sinfonietta

    W ramach tegorocznego Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga van Beethovena odb?dzie si? ponad dwadzie??cia koncertów. Jeden z nich us??yszymy w Sali Koncertowej im. K. Pendereckiego w Zespole Szkó?? Muzycznych w Radomiu. Tym razem wyst?pi? Hong Kong Sinfonietta pod dyrekcj? Yip Wing-sie oraz skrzypek Yu-Chien Tseng.

    Hong Kong Sinfonietta zosta??a za??o??ona w 1990 roku przez grup? lokalnych absolwentów szkó?? muzycznych i obra??a sobie za cel promowanie muzyki klasycznej. Orkiestra zosta??a zreorganizowana w 1999 roku, kiedy nowym dyrektorem muzycznym zosta?? Tsung Yeh, ameryka??ski dyrygent chi??skiego pochodzenia. Dyrygent i dyrektor muzyczny poszerzy?? repertuar, chc?c zwi?kszy? grono muzycznych wielbicieli. Od 1999 roku Hong Kong Sinfonietta wspó??pracowa??a ze znakomitymi muzykami i zespo??ami, w??ród których byli: Vladimir Ashkenazy, Plácido Domingo, Augustin Dumay, Fu Cong, Christopher Hogwood, Luciano Pavarotti, Pinchas Zukerman, The Royal Ballet, Balet Kirowa, Bolszoj Balet, English National Ballet, New York City Ballet, Stuttgart Ballet. Orkiestra zosta??a równie?? regularnym uczestnikiem wszystkich najwa??niejszych festiwali w Hong Kongu, m.in. festiwalu Hong Kong Arts i Hong Kong International Film Festival. Orkiestra rocznie daje oko??o stu koncertów. Ma równie?? osi?gni?cia na froncie edukacyjnym – jest pionierem specjalnie zaprojektowanych koncertów dla ró??nych grup wiekowych.

   Yu-Chien Tseng urodzi?? si? 24 sierpnia 1994 w Nowym Tajpej. Nauk? gry na skrzypcach rozpocz??? jako pi?ciolatek, mimo ??e podejrzewano u niego brak s??uchu muzycznego. W 2008 roku wyjecha?? do Filadelfii, aby kontynuowa? nauk? w Curtis Institute of Music pod opiek? Idy Kavafian oraz Aarona Rosanda. W 2009 roku zdoby?? pierwsz? nagrod? w Mi?dzynarodowym Konkursie Sarasato w Pampelunie. W 2011 roku wygra?? konkurs Isang Yun w Tongyeong, a tak??e otrzyma?? nagrod? specjaln? na Mi?dzynarodowym Konkursie Muzycznym im. Piotra Czajkowskiego. W 2012 roku zaj??? pi?te miejsce na Mi?dzynarodowym Konkursie Muzycznym im. Królowej El??biety Belgijskiej. W 2015 roku zwyci???y?? w Mi?dzynarodowym Konkursie Skrzypcowym w Singapurze oraz otrzyma?? II nagrod? na Mi?dzynarodowym Konkursie Muzycznym im. Piotra Czajkowskiego (pierwszej nagrody nie przyznano).

Organizator: Radomska Orkiestra Kameralna

Wspó??organizator:

Koncert dofinansowany przez Gmin? Miasta Radomia

 

powrót »