Koncerty

Teatr Amatorski Proscenium - Na radomskim podw??rku 16.05.2017

Amatorski Teatr "Proscenium"
Scenariusz i re??yseria: Izabella Mosa??ska
Scenografia: Krzysztof Cieciel?g

Sala Koncertowa Urz?du Miejskiego
godz. 17:00


 Teatr Amatorski "Proscenium" z Izabell? Mosa??sk?


    Teatr "Proscenium" z okazji swojej dziesi?cioletniej dzia??alno??ci przy Radomskiej Orkiestrze Kameralnej przygotowa?? spektakl pt. "Na radomskim podwórku". B?dzie mo??na us??ysze? i zobaczy? dawne charakterystyczne postacie Stró??a, Praczki, Kucharki, Stra??aka, bawi?cych si? dzieci i m??odzie??y.
Podwórko odwiedzi tak??e Ciotka Pelagia zwarszawsk? kapel? "GIL" oraz podwórkowy cyrk Maestra Sznurko.
Go??cinnie wyst?pi s??ynna radomska kapela "Halniacy" oraz zespó?? "Jasioniacy".

Bilety w cenie 10 z?? do nabycia w kasie R.O.K.

powrót »